Karl X 1655

  • 20 000 kr

Skrivelse ang. överste Per Hammarskjölds värvade regemente. Egenh undertecknat Stockholm 29 mars 1655, 4 sidig med text på en sida, med sigill, 20,5 x

Skrivelse ang. överste Per Hammarskjölds värvade regemente
Egenh undertecknat Stockholm 29 mars 1655, 4 sidig med text på en sida, 
med sigill, 20,5 x 31 cm.