Rankhyttans Afvels AB för Kullig Svenska Landtras

  • 600 kr

Rankhyttans Afvels AB för Kullig Svenska Landtras, 100 kr, 1920, Rankhyttan, Utst. W von Kock, Bransch: Lantbruk, RSA: 5215, storlek 29,5 x 22 cm, med kupong.

Rankhyttans Afvels AB för Kullig Svenska Landtras, 100 kr, 1920, Rankhyttan, Utst. W von Kock, Bransch: Lantbruk, RSA: 5215, storlek 29,5 x 22 cm, med kupong.