Kolm AB

  • 250 kr

Kolm, AB, 1.000 kr, 1910, Stockholm. Utställd: Direktör Carl Fränckel. Bransch: Bränsle. RSA: 3441. Storlek: 22,5 x 28,5 cm.

Kolm, AB, 1.000 kr, 1910, Stockholm. Utställd: Direktör Carl Fränckel. Bransch: Bränsle. RSA: 3441. Storlek: 22,5 x 28,5 cm.