Kristina

  • 2 500 kr

Tennmedalj över Kristina, Hy:I.90. 60 mm, kv.1+/01, platsspricka. mörka fläckar.Drottningens politiska betraktelser med avseende på Sverige och den tid hon bar

Tennmedalj över Kristina, Hy:I.90. 60 mm, kv.1+/01, platsspricka. mörka fläckar.

Drottningens politiska betraktelser med avseende på Sverige och den tid hon bar detta lands krona.


Gustav III

4 500 kr

Sigismund

3 000 kr

Karl XIV Johan

3 500 kr

Karl XIV Johan

3 500 kr