Gustav Vasa

  • 6 000 kr

Silvermedalj över Gustav Vasa. Konung Gustafs fortsatta, framgångs fulla kamp för fäderneslandet befrielse från politiskt och andligt förtryck. Grav. Karls

Silvermedalj över Gustav Vasa. Konung Gustafs fortsatta, framgångs fulla kamp för fäderneslandet befrielse från politiskt och andligt förtryck. 

Grav. Karlsten för hans 1:sta regentlängd. 51 mm,  silver.