Aethelred Penny

  • 4 750 kr

Aethelred 978-1016, Penny,  Long-Cross-typ. Åtisdan med Ehtelreds bild, i omskriften "+ÆDELRED REX ANGLO".Frånsidan, stort cors, i omskriften "+EADPOLD MO

Aethelred 978-1016, Penny,  Long-Cross-typ. Åtisdan med Ehtelreds bild, i omskriften "+ÆDELRED REX ANGLO".
Frånsidan, stort cors, i omskriften "+EADPOLD MO CÆNT". Vilket översatt betyder Edwold monetarius (myntmästare) i Canterbury.
Ett vackert, välpräglad exemplar mend blåskimrande patina. vikt 1.65g, diameter 20.6 mm