Gustav IV Adolf 1 Riksdaler 1794

  • 7 000 kr

Gustav IV Adolf 1 Riksdaler 1794, SM.23, kv.1+/01

Gustav IV Adolf 1 Riksdaler 1794, SM.23, kv.1+/01