Svenska Johanniterorden

  • 2 500 kr

Sverige, Johanniterorden, 29 x 15 mm, 3,4 gr guld.Johanniterorden i Sverige är en svensk halvofficiell riddarorden. Den utgör en evangelisk, självständig gren a

Sverige, Johanniterorden, 29 x 15 mm, 3,4 gr guld.

Johanniterorden i Sverige är en svensk halvofficiell riddarorden. Den utgör en evangelisk, självständig gren av Johanniterorden. Ordens huvuduppgift är att i en kristen medmänsklig anda stödja och hjälpa människor i nöd.