Finland Vita ros

  • 1 500 kr

Finlands vita Ros ordens medalj 1 klass med band, silver, 30 mm.

Finlands vita Ros ordens medalj 1 klass med band, silver, 30 mm.