Norge, St Olovs orden, Riddartecken

  • 17 000 kr

St Olovs orden, Riddartecken, av Tostrup, från 1882 till 1905, i guld o band, 40x60 mm, liten skada på frånsidan,med ask.

St Olovs orden, Riddartecken, av Tostrup, från 1882 till 1905, i guld o band, 40x60 mm, liten skada på frånsidan,

med ask.