Vespasianus, 69-79, As

  • 3 500 kr

Vespasianus, 69-79, AS, 11,73 g. år 72 eller 73.  (Försynen tempel) kv. god 1. Vespasianus var den siste under "de fyra kejsarnas år" och den första a

Vespasianus, 69-79, AS, 11,73 g. år 72 eller 73.  (Försynen tempel) kv. god 1. 

Vespasianus var den siste under "de fyra kejsarnas år" och den första av de flaviska kejsarna. Han var gift med Flavia Domitilla och de fick en dotter och två söner, Titus och Domitian, och båda blev kejsare. Vespasianus var en rutinerad stridsbefälhavare som steg upp i den romerska armén. Han tjänade troget i Storbritannien