Domitianus, 81-96, Denar

  • 1 500 kr

Domitianus, 81-96, Denar, 3,38 g, pr. år 92, kv. 1+.Domitianus var bror till Titus och Vespasianus yngste son, han var den tredje av den flaviska kejsarlinjen.

Domitianus, 81-96, Denar, 3,38 g, pr. år 92, kv. 1+.

Domitianus var bror till Titus och Vespasianus yngste son, han var den tredje av den flaviska kejsarlinjen.