Karl XIV Johan 1818

  • 2 000 kr

Greve Karl Rudensköld utnämnd till andra adjutant vid Andra Majornas Compagnie av västgöte regemente....Egenhändigt undertecknat Stockholms Slott den 19 de

Greve Karl Rudensköld utnämnd till andra adjutant vid Andra Majornas Compagnie av västgöte regemente....
Egenhändigt undertecknat Stockholms Slott den 19 december 1818.
4 sidor med sigill, 22 x 35 cm, svart kantad. 
Carta sigillata på 9 Rdr