Kristina 1646

  • 14 000 kr

Utbetalnings order till Jacob Birgerson på 80 Rdr Specie.Egenh. namnteckning, Kungliga slottet Stockholm 17 mars 1646.ett blad med sigill, förstärkt, 24,4 x 37,

Utbetalnings order till Jacob Birgerson på 80 Rdr Specie.
Egenh. namnteckning, Kungliga slottet Stockholm 17 mars 1646.
ett blad med sigill, förstärkt, 24,4 x 37,5 cm.