Karl XIV Johan 1830

  • 2 000 kr

Greve Karl Rudensköld beviljat avsked från general staben....Egenh undertecknad Stockholms Slott den 29 april 1830,4 sidor med sigill, 22 x 36 cm

Greve Karl Rudensköld beviljat avsked från general staben....
Egenh undertecknad Stockholms Slott den 29 april 1830,
4 sidor med sigill, 22 x 36 cm
Carta sigillata på 6 Rdr 19 skilling.