Kristina 1645

  • 20 000 kr

Brev från landshövdingen Jöran Gyllenstierna ang. betalning av en hans avlidne broders skuld. Egenh. namnteckning, Kungliga slottet Stockholm 1645. 4

Brev från landshövdingen Jöran Gyllenstierna ang. betalning av en hans avlidne broders skuld.

 Egenh. namnteckning, Kungliga slottet Stockholm 1645.

 4 sidor, med sigill, 20 x 32 cm.