And. Mattsons Mek. Verkstads AB

  • 100 kr

And. Mattsons Mek. Verkstads AB 500 kr 1956, Mora, Utst: Fröken Karin Mattson, Bransch:  Verkstad, RSA:160, storlek 23 x 29 cm.

And. Mattsons Mek. Verkstads AB 500 kr 1956, Mora, Utst: Fröken Karin Mattson, Bransch:  Verkstad, RSA:160, storlek 23 x 29 cm.