Ferna Bruks AB

  • 200 kr

Ferna Bruks AB, 1.000 kr, 1908, Ferna bruk. Utst. Friherre Johan Axel Nordenfalk. Bransch: Bruk, RSA:1688. Storlek: 25 x 19 cm. med bolagsordning.

Ferna Bruks AB, 1.000 kr, 1908, Ferna bruk. Utst. Friherre Johan Axel Nordenfalk. Bransch: Bruk, RSA:1688. Storlek: 25 x 19 cm. med bolagsordning.