Smålägenheter i Linköping, AB

  • 250 kr

Smålägenheter i Linköping, AB, 100 kr, 1917, Linköping. Utställd; G. A. Wallén. Bransch; Fastigheter. RSA: (6096). Storlek: 18 x 25 cm. Inkluderar talonger.

Smålägenheter i Linköping, AB, 100 kr, 1917, Linköping. Utställd; G. A. Wallén. Bransch; Fastigheter. RSA: (6096). Storlek: 18 x 25 cm. Inkluderar talonger.