Fastighets AB Centrum, 200 kr

  • 150 kr

Fastighets AB Centrum, 200 kr, 1921, Malmö, Preferenseaktiebrev, Utst. Grosshandlaren J. E. Engström, Bransch: Fastighet, RSA:1581. Storlek: 27,5 x 19,5 cm. med

Fastighets AB Centrum, 200 kr, 1921, Malmö, Preferenseaktiebrev, Utst. Grosshandlaren J. E. Engström, Bransch: Fastighet, RSA:1581. Storlek: 27,5 x 19,5 cm. med kuponger.