Gamlestadens Fabrikers AB

  • 350 kr

Gamlestadens Fabrikers AB, 1.000 kr, 1954, Göteborg, Utställd på, Herr Halvar E:son Mark, Bransch: Verkstad, RSA:1982, bild, storlek 22,5 x 29 cm, makulerad.

Gamlestadens Fabrikers AB, 1.000 kr, 1954, Göteborg, Utställd på, Herr Halvar E:son Mark, Bransch: Verkstad, RSA:1982, bild, storlek 22,5 x 29 cm, makulerad.