Lifförsäkrings AB Norrland

  • 350 kr

Lifförsäkrings AB Norrland, 100 kr, 1890, Sundsvall, Utställd: Grosshandlare C. O. Wersén, Bransch: Försäkring, RSA: 3812. Storlek: 22,5 x  29 cm. 

Lifförsäkrings AB Norrland, 100 kr, 1890, Sundsvall, Utställd: Grosshandlare C. O. Wersén, Bransch: Försäkring, RSA: 3812. Storlek: 22,5 x  29 cm.