Svenska Kullagerfabriken, AB SKF

  • 150 kr

Svenska Kullagerfabriken, AB SKF, 500 kr, 1918, Göteborg. Utst: H. Lauritzen. Bransch; Verkstad, industri. RSA: 6796. Storlek: 22,5 x 28,5 cm. Inkluderar talong

Svenska Kullagerfabriken, AB SKF, 500 kr, 1918, Göteborg. Utst: H. Lauritzen. Bransch; Verkstad, industri. RSA: 6796. Storlek: 22,5 x 28,5 cm. Inkluderar talonger. Makulerad.