Gamlestadens Fabrikers AB

  • 350 kr

Gamlestadens Fabrikers AB, 500 kr, 1954, Göteborg, Utställd, Gamlestandes Fabrikers Aktiebolag, Bransch: Verkstad, RSA:1982, bild, storlek 22,5 x 29 cm, makuler

Gamlestadens Fabrikers AB, 500 kr, 1954, Göteborg, Utställd, Gamlestandes Fabrikers Aktiebolag, Bransch: Verkstad, RSA:1982, bild, storlek 22,5 x 29 cm, makulerad.