Kväfveindustri, AB

  • 350 kr

Kväfveindustri, AB, 500 kr, 1914 Göteborg, Utställd: Herr Gunnar Golin. Bransch: Kemi, läkemedel, tvätt. RSA: 3639. Storlek: 22 x 28 cm.

Kväfveindustri, AB, 500 kr, 1914 Göteborg, Utställd: Herr Gunnar Golin. Bransch: Kemi, läkemedel, tvätt. RSA: 3639. Storlek: 22 x 28 cm.