Normans Förlag, AB

  • 350 kr

Normans Förlag, AB, 1.000 kr, 1899, Stockholm. Utställd: Grosshandlare E. Sunnerdahl, Bransch: Tryckeri, tidning, förlag. RSA: 4631. Storlek: 20 x 28 cm. I

Normans Förlag, AB, 1.000 kr, 1899, Stockholm. Utställd: Grosshandlare E. Sunnerdahl, Bransch: Tryckeri, tidning, förlag. RSA: 4631. 

Storlek: 20 x 28 cm. Inkluderar talonger. (Stamaktie)