Lidingöstaden, AB

  • 450 kr

Lidingöstaden, AB, 500 kr, 1920, Stockholm. Utställd: Hugo Warmark. Bransch; Fastigheter. RSA: 3791. Storlek: 22 x 28 cm. 

Lidingöstaden, AB, 500 kr, 1920, Stockholm. Utställd: Hugo Warmark. Bransch; Fastigheter. RSA: 3791. 

Storlek: 22 x 28 cm.