Landtmännens Kolonialvaru AB, 500 kr

  • 250 kr

Landtmännens Kolonialvaru AB, 500 kr, 1917, Gävle. Utställd: Greve C.A Stackelberg. Bransch: Handel. RSA: 3725. Storlek: 23 x 30 cm. Vikt hörn.

Landtmännens Kolonialvaru AB, 500 kr, 1917, Gävle. Utställd: Greve C.A Stackelberg. Bransch: Handel. RSA: 3725. Storlek: 23 x 30 cm. Vikt hörn.