Luth & Rosens Eletriska AB

  • 150 kr

Luth & Rosens Eletriska AB, 100 kr, 1918, Stockholm. Utställd: Grosshandlare Alfr. Carlsson, Bransch: Bygg, anläggning. RSA: 3974. Storlek; 22 x 28 cm. Inkl

Luth & Rosens Eletriska AB, 100 kr, 1918, Stockholm. Utställd: Grosshandlare Alfr. Carlsson, Bransch: Bygg, anläggning. RSA: 3974. Storlek; 22 x 28 cm. Inkluderar talonger.