Svenska Medicinalväxtförening

  • 300 kr

Svenska Medicinalväxtförening, 500 kr, 1915, Stockholm. Utst: H. J. Almbladh. Bransch; Bad, brunn, hälsa. RSA: --. Storlek: 14,5 x 23,5 cm. Inkluderar talonger.

Svenska Medicinalväxtförening, 500 kr, 1915, Stockholm. Utst: H. J. Almbladh. Bransch; Bad, brunn, hälsa. RSA: --. Storlek: 14,5 x 23,5 cm. Inkluderar talonger.