Nordiska Motorverkstäderna, AB

  • 600 kr

Nordiska Motorverkstäderna, AB, 10.000 kr, 1911, Stockholm. Utställd: Nya AB Stockholms Vapenfabrik, Bransch: Verkstad, RSA: 4582. Storlek: 22 x 28,5 cm. med ku

Nordiska Motorverkstäderna, AB, 10.000 kr, 1911, Stockholm. Utställd: Nya AB Stockholms Vapenfabrik, Bransch: Verkstad, RSA: 4582. Storlek: 22 x 28,5 cm. med kuponger.