Skogsägarnas Cellulosa AB

  • 950 kr

Skogsägarnas Cellulosa AB, 200 kr, 1955, Stockholm. Utställd; Morin, O Hökhult Hornsborg. Bransch; Trävaru, RSA: 5989. Storlek: 21 x 29,5 cm. inkluderar talonge

Skogsägarnas Cellulosa AB, 200 kr, 1955, Stockholm. Utställd; Morin, O Hökhult Hornsborg. Bransch; Trävaru, RSA: 5989. Storlek: 21 x 29,5 cm. inkluderar talonger.