Mälarebanken, AB

  • 900 kr

Mälarebanken, AB 100 kr, 1922, Stockholm, Utst. Bankdirektör Hj. Holmberg, Bransch: Bank, RSA:4412. storlek 22 x 29 cm, makulerad med kuponger, märken efter tej

Mälarebanken, AB 100 kr, 1922, Stockholm, Utst. Bankdirektör Hj. Holmberg, Bransch: Bank, RSA:4412. storlek 22 x 29 cm, makulerad med kuponger, märken efter tejp.