De Svenska Kristallglasbruken AB, 1903

  • 350 kr

De Svenska Kristallglasbruken AB, 1.000 kr, 1924, Stockholm. Utst. Häradshövding Th. Eksandh, Bransch: Glas, Storlek: 29,5 x 22 cm. med kuponger.

De Svenska Kristallglasbruken AB, 1.000 kr, 1924, Stockholm. Utst. Häradshövding Th. Eksandh, Bransch: Glas, 

Storlek: 29,5 x 22 cm. med kuponger.