Bankirfirman Henriksons Intressenter, AB

  • 450 kr

Bankirfirman Henriksons Intressenter, AB, 500 kr, 1918, Göteborg, Utst. David Johansen, Bransch: Bank/Finans, RSA: 403, storlek 26,5 x 18 cm, med kuponger.

Bankirfirman Henriksons Intressenter, AB, 500 kr, 1918, Göteborg, Utst. David Johansen, Bransch: Bank/Finans, RSA: 403, storlek 26,5 x 18 cm, med kuponger.