Svenska Ackumulator AB Jungners

  • 500 kr

Svenska Ackumulator AB Jungners , 100 kr, 1952, Stockholm. Utst: Herr P.A. Tonell. Bransch; Verkstad / industri. RSA: 6658. Storlek 22 x 31 cm.  Makulerad.

Svenska Ackumulator AB Jungners , 100 kr, 1952, Stockholm. Utst: Herr P.A. Tonell. Bransch; Verkstad / industri. RSA: 6658. Storlek 22 x 31 cm.  Makulerad. 4 språk.