Oscar Bäcksins AB, 100 kr

  • 200 kr

Oscar Bäcksins AB, 100 kr, 1919, Göteborg. Utställd: Folke Johnson. Bransch: Kemi / läkemedel. RSA: 4976. Storlek: 22 x 29 cm. Inkluderar talonger. 

Oscar Bäcksins AB, 100 kr, 1919, Göteborg. Utställd: Folke Johnson. Bransch: Kemi / läkemedel. RSA: 4976. Storlek: 22 x 29 cm. Inkluderar talonger.