Kväfveindustri, AB, 1918

  • 150 kr

Kväfveindustri, AB, 1.000 kr, 1918, Göteborg, Utställd: C. Tranchell. Bransch: Kemi, läkemedel, tvätt. RSA: 3642. Storlek: 22 x 28,5 cm. med kuponger.

Kväfveindustri, AB, 1.000 kr, 1918, Göteborg, Utställd: C. Tranchell. Bransch: Kemi, läkemedel, tvätt. RSA: 3642. Storlek: 22 x 28,5 cm. med kuponger.