Nordiska Kullager, AB, 1919

  • 150 kr

Nordiska Kullager, AB, 1.000 kr, 1919, Göteborg. Utställd: Häradshövding Knut Thörn. Branch: Verkstad / industri. RSA: 4577. Storlek: 22 x 28 cm.  Inkluder

Nordiska Kullager, AB, 1.000 kr, 1919, Göteborg. Utställd: Häradshövding Knut Thörn. Branch: Verkstad / industri. RSA: 4577. Storlek: 22 x 28 cm.  Inkluderar talonger.