Fengersfors Bruks AB

  • 200 kr

Fengersfors Bruks AB, 1.000 kr, 1947, Tösse, Utst. Herr Lernnart Fenger=Krog, BRansch: Bruk, RSA:1691. bild. Storlek: 28,5 x 22,5 cm. 

Fengersfors Bruks AB, 1.000 kr, 1947, Tösse, Utst. Herr Lernnart Fenger=Krog, BRansch: Bruk, RSA:1691. bild. Storlek: 28,5 x 22,5 cm.