Åkers och Selebo Hästafvelförening

  • 350 kr

Åkers och Selebo Hästafvelförening, 50 kr, 1909, Öfverselö, Utst: Landtbrukare Karl Karlsson, Bransch: Lantbruk, storlek med kuponger och bolagsordning.

Åkers och Selebo Hästafvelförening, 50 kr, 1909, Öfverselö, Utst: Landtbrukare Karl Karlsson, Bransch: Lantbruk, storlek med kuponger och bolagsordning.