Allmänna Svenska Elektriska AB, ASEA

  • 1 200 kr

Allmänna Svenska Elektriska AB  ASEA, 100 kr, 1958, Västerås. Utst. S Jean Oldes dödsbo, Bransch: Verkstad, RSA: 115, storlek 21,5 x 28,5 cm. 

Allmänna Svenska Elektriska AB  ASEA, 100 kr, 1958, Västerås. Utst. S Jean Oldes dödsbo, Bransch: Verkstad, RSA: 115, storlek 21,5 x 28,5 cm.