Allmänna Svenska Elektriska AB, ASEA 1962

  • 1 200 kr

Allmänna Svenska Elektriska AB  ASEA, 500 kr, 1962, Västerås. Utst.S J Olde dödsbo, Bransch: Verkstad, RSA: 117, storlek 21,5 x 28,5 cm. 

Allmänna Svenska Elektriska AB  ASEA, 500 kr, 1962, Västerås. Utst.S J Olde dödsbo, Bransch: Verkstad, RSA: 117, storlek 21,5 x 28,5 cm.