Ångbåtsbolaget för Trafik på Sveriges östra kust

  • 2 500 kr

Ångbåtsbolaget för Trafik på Sveriges östra kust, 1/360 del, 1868, Norrköping, Utst. Consul S E Hofstedt, Bransch: Sjöfart, RSA: storlek 22,5 x27,5 cm, med kupo

Ångbåtsbolaget för Trafik på Sveriges östra kust, 1/360 del, 1868, Norrköping, Utst. Consul S E Hofstedt, Bransch: Sjöfart, RSA: storlek 22,5 x27,5 cm, med kuponger + bolagsordning. vikt, reva baksida.