Intecknings och Förvaltnings Institutet, AB

  • 150 kr

Intecknings och Förvaltnings Institutet, AB, 100 kr, 1918, Stockholm, Utst. Fru Elly Wessel, Bransch: Bank, RSA:2963.  storlek 29 x 22,5 cm, med kuponger.

Intecknings och Förvaltnings Institutet, AB, 100 kr, 1918, Stockholm, Utst. Fru Elly Wessel, Bransch: Bank, RSA:2963.  storlek 29 x 22,5 cm, med kuponger.