Upsala Arbetareföreningens Obligation

  • 1 200 kr

Upsala Arbetareföreningens Obligation, 10 kr,1883, Uppsala, storlek 22 x 28 cm, små ross..

Upsala Arbetareföreningens Obligation, 10 kr,1883, Uppsala, storlek 22 x 28 cm, små ross..