Bievatten AB

  • 600 kr

Bievatten AB, 100 kr, 1944, Mellösa, utställd på, Eriksson - Flenmo, Bransch:Bad, RSA: 518, storlek 29,5 x 23 cm.

Bievatten AB, 100 kr, 1944, Mellösa, utställd på, Eriksson - Flenmo, Bransch:Bad, RSA: 518, storlek 29,5 x 23 cm.