Bokförlags AB Puritas

  • 350 kr

Bokförlags AB Puritas, 200 kr, 1903, Stockholm, Utst. Herr  Nordstrand, Bransch: Tryckeri, RSA.647,storelk 22,5 x 29,5 cm, riss, nål hål. 

Bokförlags AB Puritas, 200 kr, 1903, Stockholm, Utst. Herr  Nordstrand, Bransch: Tryckeri, RSA.647,

storelk 22,5 x 29,5 cm, riss, nål hål.