Dala-Järna Sågverks AB

  • 250 kr

Dala-Järna Sågverks AB, 100 kr, 1969, Dala-Järna, Branch: Trävaru, RSA: 1137, Storlek: 21 x 29,5 cm

Dala-Järna Sågverks AB, 100 kr, 1969, Dala-Järna, Branch: Trävaru, RSA: 1137, Storlek: 21 x 29,5 cm