Elektriska Installationsfirman Star AB

  • 150 kr

Elektriska Installationsfirman Star AB, 100 kr, 1950, Stockholm, Utst. Köpman K. G. Selin, Branch: El, kraft, vatten, RSA: 1316, Storlek: 29,5 x 22,5 cm 

Elektriska Installationsfirman Star AB, 100 kr, 1950, Stockholm, Utst. Köpman K. G. Selin, Branch: El, kraft, vatten, RSA: 1316, Storlek: 29,5 x 22,5 cm